Zangers

Zingen is op de eerste plaats muziek maken. Als zanger vertolk je een lied en wil je dit met gevoel en een bepaalde intensiteit overbrengen. Jouw stem is jouw instrument. Een instrument moet je leren bespelen om het optimale eruit te kunnen halen.

De stem is het enige instrument dat behoort tot het menselijk lichaam en dient daarom met enige voorzichtigheid bespeeld te worden.

De Stem- & Spraakcoach ondersteunt je bij het zo optimaal en gezond mogelijk gebruik  maken van het stemapparaat, het instrument dat jij ter beschikking hebt.

Doelen waar je samen met je Stem- & Spraakcoach aan zou kunnen werken zijn bijvoorbeeld:

  • Gemakkelijker kunnen variëren in toonhoogte
  • Gemakkelijker kunnen variëren in luidheid
  • Spelen met klankkleur waardoor je zang interessanter wordt
  • Minder stem-/keelklachten ten gevolge van het zingen
  • Tips/adviezen voor stemhygiëne, hoe zorg ik goed voor mijn stem?
  • Je toonsoort bepalen, in welk register zing je het prettigst?
  • Uitspraak verbeteren bij het zingen